Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen

In Nederland vinden per jaar ruim 35.000 echtscheidingen plaats en daarnaast gaan 60.000 samenwonenden uit elkaar. Na een scheiding of een overlijden is het fijn een nieuwe partner te ontmoeten met wie je lief en leed kunt delen. Geregeld ontstaan dan “nieuwe gezinnen”. Nederland kent ruim 200.000 samengestelde gezinnen.

Liefde, verlies en verdriet

Het nieuwe samengestelde gezin is gebouwd op liefde, maar kent ook bouwstenen van verlies en verdriet. Rouw na een echtscheiding of overlijden van een partner/ouder.
Het kerngezin verandert dan in een één-oudergezin. Het duurt even voor elk gezinslid hieraan gewend is. Als een ouder een nieuwe liefde ontmoet en hiermee gaat samenwonen, vindt er weer een grote verandering plaats. Het één-oudergezin verandert in het nieuwe gezin, het gezin met de stief-/bonus-/nieuwe-ouder en -kinderen, het zogenoemde samengestelde gezin.

Nieuwe situatie

Het is fijn om je leven te delen met je nieuwe partner en samen in huis te wonen met haar/zijn en/of jouw kinderen. Echter deze nieuwe fase brengt ook nieuwe vragen met zich mee. Iedereen heeft zijn eigen gewoontes, zijn eigen opvoedstijl, zijn eigen achtergrond. Misschien kunnen niet alle kinderen goed met elkaar opschieten. Of ontstaan er conflicten over taakverdeling of over omgang met de ex-partner, die altijd de ouder van de kinderen blijft.

In Nederland gaan 60% van de samengestelde gezinnen uit elkaar.

Plan maken

Bij een scheiding is het verplicht een ouderschapsplan (omgang, zorg, vakanties, financiën) te maken. Bedrijven die worden samengevoegd maken een fusieplan. Waarom zou je met je nieuwe partner niet een nieuw ouderschapsplan maken, een stiefplan. Een plan waarin je vooraf nadenkt en afspraken maakt over de opvoeding van de kinderen en de stiefkinderen, waarin je verwachtingen bespreekt en afstemt. Om zo onnodig verdriet en problemen te helpen voorkomen.

Ik kan jullie helpen om gezamenlijk tot een dergelijk startdocument te komen. Dit kan planmatig door een vast aantal onderwerpen langs te lopen en te bespreken. Echter dit kan ook meer op maat in een aantal gesprekken op hoofdlijn of juist over één of meer voor jullie belangrijke thema’s.

Een gezinsopstelling met duplo-materiaal  kan inzicht geven en aanknopingspunten bieden om te werken aan een mooi en harmonieus gezin.