Rouw & Verlies

‘Het leven gaat door, maar mijn leven staat stil’
-Anna Enquist-

Verlies hoort bij het leven

Verlies hoort bij het leven. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlieservaringen. Dit kan zijn verlies van een dierbare door overlijden. Maar ook verlies door echtscheiding, verlies van verwachtingen (ongewenste kinderloosheid, een kind met een beperking), verlies van werk, van jouw gezondheid of die van je partner/kind/broer/zus (mantelzorg), van je geboorteland, van geborgenheid. Verliezen zijn ingrijpend, ze kunnen je leven ontwrichten.

Rouw is een gezonde, normale reactie op verlies. Dat betekent echter niet, dat het eenvoudig is. Je wereld staat op zijn kop. Je wordt geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. Je komt van alles tegen tijdens dit zware, unieke, grillige proces: verdriet, boosheid, pijn, eenzaamheid, angst, opluchting, schuldgevoel, verslagenheid, wanhoop, niet meer verder willen, lichamelijke klachten, concentratieverlies, slaapproblemen. Rouwen raakt iedere vezel van je lijf.

Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. Je denkt misschien: “ben ik wel normaal?” Of je bent bang om gek te worden. Of je vecht hard tegen de pijn, want er dreigt verlies van controle, wanneer je de pijn toelaat.

“Rouw is als een vingerafdruk, herkenbaar, maar steeds weer uniek”
-Manu Keirse-

Geen twee personen ervaren hun rouwproces gelijk, ook niet binnen gezinnen. Zoals jij uniek bent, zo is ook jouw rouwproces uniek.

Begeleiding

Rouwbegeleiding maakt jouw verlies niet ongedaan. Het is een speciale vorm van hulpverlening, die je helpt om te gaan met de verschillende vragen die je hebt. De begeleiding helpt je de wir war aan gevoelens en gedachten te ontwarren en te plaatsen en weer grip te krijgen op jouw leven dat zo ingrijpend is veranderd. De gesprekken helpen je het verlies in te passen in je leven. Zodat je stapje voor stapje weer leert vertrouwen op je eigen (veer)kracht.

Visie op de rouwdeskundige

“Een rouwdeskundige vertaalt de allerlaatste kennis over rouw en verlies op alle denkbare manieren. Zij is onafhankelijk en schaaft continu aan haar eigen visie op het gebied van rouw en verlies. Een rouwdeskundige onderhoudt contact met zowel de wetenschap, de werkvloer als met de mensen die te maken krijgen met een intens verlies.” -Daan Westerink 2008-